Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Miło nam poinformować, iż w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Poszerzenie oferty produktowej spółki DOM-STYR poprzez zakup nowoczesnych urządzeń wspierających produkcję styropianu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, poszerzyliśmy asortyment oferowanych produktów oraz ulepszyliśmy produkty wcześniej już oferowane .

Nazwa beneficjenta:   DOM-STYR Z. IGIES I WSPÓLNICY Spółka Jawna
Wartość projektu:     1 877 727,94 PLN
Kwota dofinansowania:    748 000,00 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl/Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

DOM - STYR Z. IGIES I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. "Wdrożenie na rynek wyrobów nowej generacji - zespolonych (wielowarstwowych) płyt EPS - do izolacji fasad i podłóg w budownictwie tradycyjnym jak i pasywnym przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii" w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów nowej generacji do izolacji fasad i podłóg w budownictwie tradycyjnym jak i pasywnym, cechujących się wysokimi parametrami fizykochemicznymi – w celu dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. W rezultacie wdrożenia innowacyjnych wyrobów nastąpi wzrost konkurencyjności, poprawa pozycji rynkowej oraz wejście na nowe rynki.

Całkowita wartość projektu: 4 621 479,00 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 690 785,00 PLN