EPS S 044 FASADA
T1-L2-W2-Sb5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,044 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

ZASTOSOWANIE
Proponowane zastosowanie: w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:
  • izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą BSO lub lekką – suchą;
  • izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk);
  • izolacja ościeży i nadproży;
  • izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
  • izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
  • izolacja stropu od spodu z okładziną;
  • izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”);
  • izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka-mokra);
  • izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
  • izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.).
Parametry techniczne
Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS50 ≥ 50 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70ºC) DS(70,-)3 ≤ 3 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR80 >80 kPa