EPS 038 PODŁOGA
T2-L2-W2-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

ZASTOSOWANIE
Proponowane zastosowanie: w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie;
  • izolacja tarasów i balkonów;
  • izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną;
  • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka- mokra);
  • element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych z okładzinami metalowymi lub z papy;
  • izolacja cieplna stropów pod pokładem posadzkowym, normalnie obciążona;
  • izolacja cieplna nakrokwiowa;
  • izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym normalnie obciążona (w tym: izolacja podłóg przy ogrzewaniu podłogowym);
  • izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt;
  • izolacja stropodachów pełnych i wentylowanych wykonanych w technologii tradycyjnej.
Parametry techniczne
Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70ºC) DS(70,-)2 ≤ 2 %