Ogólne wytyczne technologiczne procesu produkcji płyt styropianowych:

Produkcja wyrobów prowadzona jest w warunkach planowanych i nadzorowanych. W zależności od gatunku produkowanego styropianu proces spieniania prowadzony jest I-etapowo lub II-etapowo. Ustawienie parametrów procesu uzależnione jest od:

1. rodzaju granulatu

2. gatunku produkowanego styropianu

W przypadku spieniania jednoetapowego granulat kierowany jest pneumatycznie bezpośrednio do jednego z przeznaczonych dla tego typu półproduktu silosów. W przypadku spieniania dwuetapowego po I-etapie granulat sezonowany jest przez okres od 6 do 48 godzin przed II-etapem spieniania. Formowanie bloków odbywa się po co najmniej 8-godzinnym okresie sezonowania granulatu (nie dłużej niż 48 godzin). Sformowane bloki poddawane są sezonowaniu przez okres od 48 do 336 godzin. Po okresie sezonowania bloki styropianu cięte są na płyty o określonych wymiarach Płyty cięte są termicznie drutem oporowym na specjalnie skonstruowanych maszynach. Po pocięciu część płyt styropianowych dodatkowo frezowana jest mechanicznie w celu utworzenia zakładki. Pocięte płyty styropianowe pakowane są w folię, tworząc paczki o określonej objętości. Gotowe płyty styropianowe po opakowaniu ich w folię dostarczane są do magazynu wyrobów gotowych.