DŹWIĘKOSTYR PREMIUM EPS T
Płyty styropianowe DŹWIĘKOSTYR są szczególną odmianą styropianu wytwarzanego z polistyrenu spienialnego specjalnie elastyfikowanego, zabarwionego zazwyczaj na kolor żółty. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz bardzo dobrą izolację termiczną.

EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5 -BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD10-CP3 dla gr. 53/50
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5 -BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD15-CP3 dla gr. 43/40
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5 -BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD15-CP3 dla gr. 33/30
EPS-EN 13163-T1-L3-W3-Sb5 -BS50-DS(N)5-DS(70,-)2-SD25-CP3 dla gr. 22/20

ZASTOSOWANIE:
Płyty DŹWIĘKOSTYR znajdują zastosowanie w izolacji akustycznej i termicznej podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych nie przekraczających 4 kN/m². Styropian ten może być wykorzystany zarówno do podłóg z ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania, w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użyteczności publicznej (np. szpitalach, hotelach, szkołach, itp.). Płyty akustyczne DŹWIĘKOSTYR nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro, itp.).

Wykonanie izolacji akustycznej: Podłoże,na którym zamierza się wykonać izolację akustyczną powinno być suche, czyste i równe. Ważne jest, aby na łączeniach stropu i ścian zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do zetknięcia układu podłogowego ze ścianą. Płyty muszą być ułożone w taki sposób, aby ich krawędzie ściśle do siebie przylegały. Ułożone płyty należy przykryć szczelną,wodoodporną folią o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewalna to 0,2 mm). Należy pamiętać, aby grubość podkładu podłogowego nie była mniejsza niż 40 mm.

Parametry techniczne
Cecha Wartość
[PN-EN 822] Długość i szerokość 1000 x 500 [mm]/ ± 0,6%
[PN-EN 823] Grubość 22/20 ÷ 43/40 [mm]/ - 5; +15%
[PN-EN 824] Prostokątność ± 5/1000 [mm]
[PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 kPa
[PN-EN 29052-1] Sztywność dynamiczna ≤ 25 MN/m³ dla gr. 22/20
≤ 15 MN/m³ dla gr. 33/30
≤ 15 MN/m³ dla gr. 43/40
≤ 10 MN/m³ dla gr. 53/50
[PN-EN 12431] Ściśliwość ≤ 2 dla dL < 35 ; : ≥ 3 dla dL ≥ 35 [mm]
[PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach
laboratoryjnych (23ºC, 50% wilgotności względnej)
± 0,5 %
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień E
[PN-EN ISO 717-2:99] Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW dla gr. 22/20; : 28 [dB]
dla gr. 33/30; 29 [dB]
dla gr. 43/40 : 30 [dB]
dla gr. 53/50; : 32 [dB]
Opór cieplny
Grubość płyty [mm] RD [m²K/W]
22/20 0,50
33/30 0,75
43/40 0,95
53/50 1,20
Wymiary
Grubość płyt przed obciążeniem / po obciążeniu [mm] 22/20 33/30 43/40 53/50
Ilość płyt w paczce [szt.] 27 18 13 11
Powierzchnia krycia paczki [m²] 13,50 9,00 6,50 5,50
Objętość paczki [m³] 0,297 0,297 0,280 0,292