EPS S LAMBDA 032
T1-L2-W2-Sb5-P10-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,032 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

ZASTOSOWANIE
Płyty styropianowe LAMBDA PREMIUM przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych ( metoda BSO ) oraz w miejscach gdzie wymagana jest znaczna redukcja grubości izolacji:
  • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
  • ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
  • izolacja ścian oraz stropów od spodu w zewnętrzych zespolonych systemach ocieplenia ( metoda lekka- mokra)
  • ocieplenie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
  • ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
  • izolacja cieplna pod konstrukcją nośną dachu ( pod krokwiami, belkami, itp.)
Parametry techniczne
Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70ºC) DS(70,-)2 ± 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100kPa