EPS 60 LAMBDA PREMIUM PLUS 031
T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

ZASTOSOWANIE:
Płyty styropianowe LAMBDA PREMIUM PLUS przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej, w miejscach gdzie wymagana jest znaczna redukcja grubości izolacji:
  • izolacja cieplna ścian zewnętrznych (w metodzie BSO, pod okładziny typu siding)
  • izolacja nadproży czy ościeży
  • loggi balkonowych, stropodachów wentylowanych, stropów szkieletowych z okładziną, ścian szczelinowych (wentylowanych i niewentylowanych).


Parametry techniczne
Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70ºC) DS(70,-)2 ± 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100kPa