HYDROSTOP P-100
Wymiary płyt : 1215x615 mm
Grubość płyt : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Wykończenie płyt: frezowane na zakładkę (głębokość frezu – 15 mm)

Płyty styropianowe HYDROstop 100 produkowane są ze specjalnego surowca o podwyższonej wodoodporności. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą. Płyty HYDROstop 100 są doskonałą izolacją termiczną miejsc, w których może wystąpić bezpośredni kontakt materiału z wodą.

Zastosowanie płyt wodoodpornych pozwala na wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych (w systemach drenażowych i bezdrenażowych), podłóg wykonanych bezpośrednio na gruncie, miejsc o dużej wilgotności (myjnie, chłodnie) oraz izolacji różnego rodzaju dachów odwróconych (zielonych, żwirowych, itp.). W przegrodach budowlanych wilgoć jest niepożądana w każdej postaci: lodu, pary wodnej czy wody. Woda może przedostać się do budynku zarówno od zewnątrz - poprzez nieszczelny dach (opady atmosferyczne) jak i przez ściany fundamentowe (wody gruntowe). W sytuacji gdy woda przedostanie się do przegrody i temperatura będzie odpowiednio niska, zamieni się w lód. Podczas zamarzania objętość wody zwiększa się o ok. 9%. Zamarzanie wody może być przyczyną destrukcji mechanicznej elementów budowlanych. Pomimo, iż para wodna odprowadzana jest z pomieszczeń przy pomocy systemów wentylacyjnych, to nieznaczna jej część (ok. kilka %) może przenikać przez przegrodę, najczęściej z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Przy wysokim ciśnieniu pary wodnej i jednocześnie odpowiednio niskiej temperaturze, spowodowanej zbyt małą grubością ocieplenia, para wodna może się wkroplić wewnątrz przegrody. Do ochrony przed wilgocią stosowane są trzy rodzaje izolacji:

 • paroizolacja od wewnątrz chroni przegrodę przed migracją pary wodnej i ewentualnym wkraplaniem się;
 • hydroizolacja od zewnątrz nie dopuszcza do wnikania wody do wnętrza przegrody;
 • termoizolacja od zewnątrz nie pozwala na przemarzanie ścian.


 • Zastosowanie polistyrenu spienialnego o podwyższonej wodoodporności podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą (dużo mniejszą niż ta, jaką posiadają standardowe płyty styropianowe). Innym czynnikiem wyróżniającym płyty HYDROstop jest technologia ich wytwarzania. Wytwarzane są one w tak zwanej technologii agregatowej, która polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem polistyrenu spienialnego do odpowiednio wyprofilowanej formy, której kształt zostaje odwzorowany przez zaciskające się granulki styropianowe.

Deklarowany opór cieplny RD poszczególnych grubości wyrobu Hydrostop P-100

d [mm] 50 80 100 120
RD [m²K/W] 1,35 2,20 2,75 3,30


Płyty styropianowe cięte z bloku Płyty styropianowe formowane Informacja
Słabsza spoistość Lepsza spoistość Lepsza spoistość czyli większe zagęszczenie granulek. Powoduje to, że woda trudniej wnika między spienione granulki polistyrenu. Oznacza to mniejszą nasiąkliwość płyt w warunkach długotrwałego działania wody.
Brak powłoki hydrofobowej Powłoka hydrofobowa Dodatkowy efekt wodoodporności. Naskórek ten występuje na całej powierzchni płyty, co chroni ją przed wnikaniem wody oraz gwarantuje jej bardzo dobre właściwości izolacyjne.
Frezy cięte Frezy formowane Frezy kształtowane są w formie, stąd też naskórek hydrofobowy powstaje także na krawędziach. Granulki nie są przecinane dlatego też zachowują wysoką wodoodporność.
Brak powierzchni drenującej lub powierzchnia drenująca frezowana Powierzchnia drenująca formowana W stosowanej technologii agregatowej formowana jest cała płyta łącznie z powierzchnią drenującą. Zatem jest ona pokryta powłoką hydrofobową.
Mniejsza stabilność wymiarowa Większa stabilność wymiarowa Podczas produkcji płyt w technologii agregatowej zużywa się dużo mniej pary wodnej oraz uzyskuje się gotowy, uformowany wyrób. Nie występują naprężenia wewnętrzne. Czynniki te powodują, że już po kilkunastu godzinach wymiary stabilizują się.

Dodatkowym atutem opisywanego produktu jest ochrona mechaniczna hydroizolacji. Stosując płyty HYDROstop zabezpieczamy warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas obsypywania fundamentów i obciążeniami termicznymi (przemarzaniem). Izolacja przy użyciu płyt styropianowych HYDROstop jest wykonywana w technologii suchej. Płyty można układać praktycznie przez cały rok. Nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed czynnikami atmosferycznymi w czasie magazynowania i na placu budowy. Prace można wykonywać nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Nie potrzeba robić przerw technologicznych na ustabilizowanie się konstrukcji. Zamocowane płyty można natychmiast obsypać gruntem. Skraca się znacznie czas trwania całej inwestycji. Termoizolacja fundamentów za pomocą wodoodpornych płyt styropianowych HYDROstop jest jednym z najtańszych rozwiązań. Porównywanie cen samego materiału do innych alternatywnych produktów nie ma racjonalnych podstaw. W przypadku izolacji fundamentów powinniśmy porównywać cenę całości konstrukcji termoizolacyjnej a nie poszczególnych produktów i kosztu robocizny. Płyt HYDROstop nie musimy dodatkowo niczym zabezpieczać (folią, klejem, siatką, lepikiem) co powoduje, że koszty robocizny są znacznie mniejsze. Dzięki połączeniu właściwego surowca oraz technologii produkcji płyty te są alternatywą cenową dla styropianu ekstrudowanego, tzw. płyt XPS, osiągając przy tym zbliżone właściwości techniczne. Płyty wodoodporne HYDROstop są specjalnie zaprojektowane i wykonane do termoizolacji miejsc zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:

 • ściany fundamentowe;
 • cokoły i ściany piwnic;
 • dachy płaskie o odwróconym układzie warstw: zielonych, żwirowych, użytkowych;
 • tarasy i posadzki przemysłowe;
 • pomieszczenia o dużej wilgotności, np. chłodnie, mroźnie, myjnie, pieczarkarnie;
 • podłogi na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.
PARAMETRY TECHNICZNE

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4-WD(V)5

Cecha Klasa/poziom Tolerancja/wymaganie
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4 %
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WD(V)5 ≤ 5 %
Współczynnik przewodności cieplnej λdekl - ≤ 0,036 W/mK
Reakcja na ogień Klasa E -
ZASTOSOWANIE

 • ściany fundamentowe;
 • cokoły i ściany piwnic;
 • pomieszczeń o dużej wilgotności, np. chłodni, myjni, mroźni;
 • podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.

Płyty wodoodporne HYDROstop 100 nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. aceton, benzen, benzyna, terpentyna.