ALUSTYR - PŁYTY IZOLACYJNE POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE

OPIS PRODUKTU:
Do produkcji płyt, w zależności od zastosowania, stosuje się dwa rodzaje płyt styropianowych - EPS 100-035 i EPS 038 PODŁOGA o kodach rdzenia styropianowego:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5 -P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5 -P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Wyrób jest wykonany z płyt styropianowych, oklejonych jednostronnie laminatem z folii polietylenowej metalizowanej o grubości 0,13 mm. Krawędzie płyt posiadają z jednej strony zakład z folii, dający możliwości szczelnego połączenia. Nadrukowana siatka (raster) o module 5 cm na wierzchniej stronie płyty pomaga zarówno w precyzyjnym ułożeniu rury na płycie, jak i w cięciu płyty. Rura jest przytwierdzana do płyty za pomocą spinek lub klipsów, ręcznie lub za pomocą takera, albo też mocowana jest do płyty styropianowej za pomocą listw montażowych.

SPOSÓB PAKOWANIA:
- Grubość 30mm Grubość 50mm
Pojedyńcza płyta 1m x 1m
1m x 2m
1m x 4m
Kostka 1m x 9m 1m x 6,2m
Rolka 1m x 7m 1m x 5m

WYKONANIE:
Płyty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Podłoże powinno być równe i suche. W przypadku zastosowania bezpośrednio na gruncie, należy zastosować uprzednio izolację przeciwwilgociową. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmę dylatacyjną. Płyty należy zabezpieczyć przed wilgocią technologiczną za pomocą folii PE. Podczas układania płyty muszą ściśle do siebie przylegać, aby uniknąć powstawania mostków cieplnych. Nie należy stosować płyt w bezpośrednim kontakcie ze substancjami chemicznymi, wpływającymi niekorzystnie na styropian.

Płyty stosuje się jako izolację termiczną i przeciwwilgociową pod ogrzewanie podłogowe w budownictwie mieszkalnym oraz użyteczności publicznej zgodnie z PN-EN 13163, w miejscach w których nie występuje niebezpieczeństwo kontaktu z substancjami wpływającymi niekorzystnie na styropian (np.: smoła, roztwory asfaltowe, rozpuszczalniki organiczne, itp.). Płyty układa się na powierzchniach gładkich, wyrównanych, wolnych od zanieczyszczeń. Styki płyt należy łączyć taśmą klejącą o szerokości 50 mm.