ZAPRAWA KLEJOWA DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

OPIS PRODUKTU:
Przeznaczona jest do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych tj. beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny piaskowiec oraz surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno- piaskowych. Produkt dostarczany jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem należy zmieszać z wodą w proporcji 100:22


DANE TECHNICZNE:
L.p. Właściwości Wymagania
1 Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m²
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
≤ 1,0
≤ 1,0
2 Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m²
- warstwa zbrojona
- warstwa wierzchnia
≤ 0,5
≤ 0,6
3 Przepuszczalność pary wodnej- opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, ≤ 2,0
4 Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym i przebicie aparatem Perfotest), pojedynczej warstwy siatki Kategoria II
5 Mrozoodporność warstwy wierzchniej Brak zniszczeń: rys, uszkodzeń, odspojeń i spękań
6 Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu po starzeniu, MPa ≥ 0,08
7 Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa
po badaniach na próbkach:
- w warunkach laboratoryjnych - po cyklach mrozoodporności
≥ 0,08
≥ 0,08
8 Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia
przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji
NRO