Firma Dom-Styr jest pionierem na polskim rynku w obszarze formowanych płyt zespolonych EPS. Nowa seria płyt TERMOFLEX i HYDROPREMIUM odpowiada na potrzeby rynku związane z szybkim, efektywnym i wysoce energooszczędnym budownictwem. Niezwykle zaawansowana technologia wytwarzania gwarantuje najwyższą jakość formowanych płyt zespolonych.

Produkowane są one w formach o docelowych wymiarach płyt, do których wtłaczany jest spieniony granulat. Płyty te mają więc bardziej jednorodną, zamknięto-komórkową strukturę o gładkich powierzchniach. Zmniejsza to ich podatność na nasiąkanie wodą, nawet przy długotrwałym zanurzeniu. Płyty TERMOFLEX i HYDROPREMIUM charakteryzują się znacznie większą twardością i wytrzymałością mechaniczną niż standardowe płyty EPS.

Płyty formowane mają wymiar 1200x600mm, co daje powierzchnię płyty o 44% większą od standardowej płyty ciętej. Ma to istotny wpływ na tempo wykonywania izolacji.

Ze względu na wciąż wzrastające wymagania co do poziomu energooszczędności budynków konieczne jest używanie coraz grubszych płyt styropianowych. Nieuchronnie powoduje to obniżenie standardu życia w budynku z powodu ograniczenia dostępu światła do wnętrza oraz spadek wartości rynkowej nieestetycznej nieruchomości.

Alternatywą jest tu od kilku lat styropian grafitowy, który daje identyczny opór cieplny przy dużo mniejszej grubości płyty w stosunku do typowego białego styropianu fasadowego.

Domieszka grafitu wpływa niestety na wzrost podatności płyty na oddziaływanie promieni słonecznych i różnice temperatur między zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią płyty. Naprężenia wewnętrzne z tym związane mogą prowadzić do wygięcia płyty, zerwania spoiny klejowej, a nawet odpadania płyt od ściany. Aplikacja płyt grafitowych wymaga odpowiednich warunków pogodowych oraz dokładnego przestrzegania instrukcji montażu.

Odpowiedzią na te trudności jest styropian najnowszej generacji, produkowany w innowacyjnej agregatowej technologii odprężonych formowanych płyt zespolonych TERMOFLEX i HYDROPREMIUM.

TERMOFLEX może być produkowany w formie płyty prostej lub na zakładkę. Technologia zapewnia idealną geometrię i stabilność wymiarową. Wysoka jakość i powtarzalność jest gwarantowana przez najwyższej klasy surowce i urządzenia, które dzięki pełnej automatyzacji procesu dają w rezultacie doskonały i stabilny produkt.

Płyty mają z obu stron specjalną fakturę, znacząco zwiększającą powierzchnię klejenia oraz poprawiającą przyczepność kleju do styropianu. Po stronie wewnętrznej zaznaczono również obszar prawidłowego nałożenia kleju. Zastosowanie się do tej sugestii gwarantuje uzyskanie silnej i trwałej spoiny między murem a płytą styropianową.

Zastosowanie fazowania płyt, obecność szczelin rozprężających i specjalnej faktury polepszającej znacząco przyczepność kleju z obu stron płyty, dają w rezultacie produkt idealny dla współczesnego budownictwa.

Tempo prac budowlanych narzuca bowiem konieczność rezygnacji z długich czasów sezonowania na kolejnych etapach inwestycji.

Formowane płyty zespolone firmy Dom-Styr znakomicie odprowadzają nadmiar wilgoci dzięki fazowaniu na całym obwodzie wewnętrznym, kompensują naprężenia i w efekcie stają się przez to częścią trwałej i energooszczędnej izolacji budynku.

Równocześnie umożliwiają skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zarówno pionowej, jak i poziomej izolacji budynku. Płyty dzięki powtarzalnej geometrii umożliwiają szybką i bezodpadową aplikację izolacji termicznej budynku, a co za tym idzie istotnie wpływają na całkowity koszt inwestycji.

Podkreślić należy również istotny aspekt tej innowacyjnej metody produkcji, która nie była do tej pory obecna w naszym kraju. Wytwarzanie zespolonych płyt agregatowych wymaga użycia czystego surowca bez dodatku regranulatu, nie generuje odpadów, jest procesem wysoce energooszczędnym i dbającym o środowisko.

Skuteczna izolacja to przede wszystkim bardzo dobry materiał izolacyjny. Innowacyjne płyty agregatowe firmy Dom-Styr to nowoczesny materiał izolacyjny, charakteryzujący parametrami znacznie lepszymi niż obecnie osiągane w standardowych wyrobach izolacyjnych.

Poprawa parametrów izolacyjnych wpłynie na obniżenie zużycia mediów służących do ogrzewania budynków, co będzie miało znaczący wpływ na emisję zanieczyszczeń do środowiska. Zastosowanie nowych, innowacyjnych produktów pozwoli znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń nawet do 35% w stosunku do obecnie stosowanych wyrobów izolacyjnych.

ODDYCHAJĄCY, REFLEKSYJNY, FORMOWANY

TERMOFLEX BW

TERMOFLEX BW to formowane metodą wtryskową płyty o rdzeniu grafitowym i zewnętrznej warstwie seledynowego EPS, zabezpieczającej przed nadmiernym nagrzewaniem.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

Seledynowa warstwa twardego styropianu o grubości 15mm chroni rdzeń grafitowy przed wpływem promieni słonecznych i tym samym eliminuje problem rozszerzalności termicznej.

Obie warstwy płyty są formowane równocześnie i stanowią zintegrowaną całość. Nie ma niebezpieczeństwa rozwarstwienia obu rodzajów styropianu.

Naprężenia wewnętrzne są kompensowane przez tworzoną w procesie formowania siatkę szczelin rozprężających, umieszczoną na obu powierzchniach zewnętrznych płyty.

ODDYCHAJĄCY, REFLEKSYJNY, FORMOWANY, WZMOCNIONY

TERMOFLEX BWS

TERMOFLEX BWS to formowane metodą wtryskową płyty o rdzeniu grafitowym i zewnętrznej warstwie jasnoszarego EPS, zabezpieczającej przed nadmiernym nagrzewaniem.

Jasnoszara warstwa twardego styropianu o grubości 25mm chroni rdzeń grafitowy przed wpływem promieni słonecznych i tym samym eliminuje problem rozszerzalności termicznej. Jednocześnie znacznie poprawia odporność płyt na uszkodzenia mechaniczne. Umożliwia również mechaniczne kołkowanie płyt i zaślepienie miejsc kołkowania w celu eliminacji mostków termicznych.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

Obie warstwy płyty są formowane równocześnie i stanowią zintegrowaną całość. Nie ma niebezpieczeństwa rozwarstwienia obu rodzajów styropianu.

Naprężenia wewnętrzne są kompensowane przez tworzoną w procesie formowania siatkę szczelin rozprężających, umieszczoną na obu powierzchniach zewnętrznych płyty.

ODDYCHAJĄCY, FORMOWANY, JEDNORODNY

TERMOFLEX W

TERMOFLEX W to biała płyta typu EPS 70.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

ODDYCHAJĄCY, FORMOWANY, JEDNORODNY

TERMOFLEX B

TERMOFLEX B to grafitowa płyta fasadowa.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,031 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

REFLEKSYJNY, FORMOWANY, odporny, ANTYKONDENSACYJNY

TERMOFLEX GB

TERMOFLEX GB to zespolona płyta do izolacji fundamentów.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,032 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm

Płyta składa się z rdzenia grafitowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych i energooszczędnych oraz zielonej warstwy zewnętrznej z polistyrenu o podwyższonej wodoodporności i wytrzymałości mechanicznej. W rezultacie płyta stanowi znakomitą izolację termiczną oraz przeciwwilgociową.

ODDYCHAJĄCY, FORMOWANY, ANTYKONDENSACYJNY, SUPERODPORNY

TERMOFLEX BS

TERMOFLEX BS to zespolona grafitowa płyta wzmocniona.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,030 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

Płyta składa się z rdzenia grafitowego oraz również grafitowej warstwy zewnętrznej typu EPS200. W rezultacie płyta stanowi znakomitą izolację termiczną, szczególnie w miejscach narażonych na uderzenia i wstrząsy.

WODOSZCZELNY, SUPERWYTRZYMAŁY, BEZNAPIĘCIOWY

HYDROPREMIUM GS

HYDROPREMIUM GS to odporna mechanicznie zespolona płyta do izolacji fundamentów.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.

Płyta składa się z rdzenia hydrofobowego typu EPS100 oraz hydrofobowej wzmocnionej warstwy zewnętrznej typu EPS200 o grubości 25mm. W rezultacie płyta stanowi znakomitą izolację termiczną oraz przeciwwilgociową, szczególnie w miejscach narażonych na uderzenia i wstrząsy.

WODOSZCZELNY, SUPERWYTRZYMAŁY, BEZNAPIĘCIOWY

HYDROPREMIUM G

HYDROPREMIUM G to płyta typu EPS100 o podwyższonej wodoodporności do izolacji fundamentów.

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK. Wymiar płyt 1200x600mm. Krawędzie proste lub na zakładkę. Grubości płyt 100, 150, 200, 250mm.